LIDICKÁ TRAGEDIE VE STÍNU ČERNÉ MAGIE ? (část I.)

1. dubna 2008 v 19:31 | Jaroslav Demeter Ptáček |  HISTORIE
"Drahá Aničko. Promiň, že Ti píši tak pozdě, ale snad mne pochopíš, neboť víš, že mám mnoho práce a starostí. Co jsem chtěl udělat, také jsem udělal. Onoho osudného dne jsem spal někde na Čabárně. Jsem zdráv. Na shledanou tento týden a pak se již neuvidíme. Milan."
(Tento dopis byl údajná příčina toho, že byla vypálena obec Lidice)
TÉMA TOHOTO ČLÁNKU
O tom, že bude vypálena obec Lidice, se rozhodlo pravděpodobně již mnohem dříve, než byl zavražděn protektor Reinhard Heydrich. Pravděpodobně nešlo o mstu, ale o rituál, který byl již předem naplánován.

ÚVOD
Na tomto místě bych rád varoval ctěného čtenáře: Následující řádky mohou v někom vyvolat negaci či emoce. Rozhodně to není krásné čtení, ale je to výpověď o nacistické hrůze. O hrůze, která na této planetě číhá i dnes. A možná právě proto by se mělo psát o nacismu, o jeho zvěrstvech, o tom, jak pochybné pseudo-náboženské a pseudo-ezoterické teorie stály za nacismem.


Původně jsem si naivně myslel, že tento text bude mít mnohem více stran, protože mám spousty materiálů, které musím přečíst a na kterých chci pracovat. Nemám momentálně sílu pracovat dál na těchto materiálech, protože je mi zle, když čtu o praktikách psychiatrů a psychologů za II. Světové války, když čtu o vraždách dětí, které nejsou dle nacistického vzoru, když čtu o vraždách lidí, kteří mají fyzické vady... Chce se z toho zvracet, čeho bylo lidstvo schopno a co byl schopen člověk udělat člověku ve jménu ideologie.

Nacismus (ale i komunismus a další podobné ideje) jsou černou kapitolou dějin lidstva. Právě proto je třeba si je připomínat, aby se lidstvo dokázalo poučit a neopakovalo své chyby t.z. nepustilo již nikdy k moci lidi jako byl Hitler, Stalin či Gottwald.
FAKTA
Reinhard Heydrich přišel do Prahy v září roku 1941 (protektorem Čech a Moravy se stal 27. 9. 1941) Jeho cílem byla germanizace českého národa.
27. 5. 1942 parašutisté Jozef Gabčík a Jan Kubiš spáchali atentát na říského protektora Reinharda Heydricha. K atentátu došlo v Praze ve čtvrti Libeň v zatáčce Pod Vychovatelnou. Tudy jezdil protektor téměř každý den v otevřeném voze do svého bydliště, které se nacházelo v Panenských Břežanech. Gabčík i Kubiš věděli, že jdou na pravděpodobnou smrt a že tento atentát (pokud se povede, ale i pokud se nepovede) asi nepřežijí. Původně měl být protektor ve svém voze zastřelen Gabčíkem a to střelnou zbraní značky "Stengun". Ta však selhala - pravděpodobně se zasekla při pokusu o výstřel (?). Proto Jan Kubiš neváhal a vhodil do vozu pravděpodobně granát, který vybuchl a zranil Reinharda Heydricha. Píšu pouze "údajně", protože některé verze udávají, že se nejednalo o granát, ale o bombu (?). Protektor byl převezen do nemocnice Na Bulovce, kde za několik dnů zemřel. Parašutistům se podařilo uprchnout - ujeli neznámo kam na kolech.
"Dva parašutisté, kteří spáchali atentát na protektora Heydricha spolu se svými pěti druhy zahynuli v r. 1942 v kryptě pravoslavného kostela sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze." (citace: Albatros, Rok do kapsy)


DOPIS
3. 6. 1942 otevřela jedna sekretářka (jméno jsem nezjistil) dopis, který byl určen pro jistou Annu Maruščákovou. Sekretářka si dopis přečetla (ač nebyl určen pro ní) a takto otevřen ho položila na stůl svého zaměstnavatele, kterým byl továrník Jaroslav Pála. Ten si ho pochopitelně přečetl a zavolal na četnickou stanici ve Slaném a celou záležitost oznámil jako podezřelou.


VÁCLAV ŘÍHA - PISATEL DOPISU
Pan Václav Říha byl v roce 1942 ženat (svatba se konala 26. 4. 1941, manželka Jarmila Říhová, dcera Stanislava Říhová, která se narodila 3. 11. 1941).


ANNA MARUŠČÁKOVÁ - ADRESÁTKA DOPISU
Narozena 1923 v Kosmonosech. Václav Říha se s ní seznámil pravděpodobně až v roce 1942. Jelikož byl ženat, tak se jí nepředstavil jako Václav, ale jako Milan.


JAROSLAV PÁLA - UDAVAČ
Jaroslav Pála byl továrník, kolaborant a člen "Vlajky", což byla organizace českých fašistů. Když tento muž zavolal na policii, tak ho policie přesvědčovala o tom, že se jedná o milostné psaní, které nemá nic společného s atentátem na protektora. Dopis přišel vyzvednout strážmistr Vybíral, který se ho snažil přesvědčit, že jde jen a jen o milostné psaní. Pála si však vedl svou. Časopis Reflex 23/2002 uvádí (cituji):
"Jak vyšlo najevo u poválečného soudu s Pálou, Vybíral se snažil továrníka přesvědčit, že jde o nezávazný milostný dopis. Pála mu ale na to - alespoň podle protokolu - řekl: "Mýlíte se, já myslím, že to bude jeden z útočníků na Heydricha. Už abyste ho měli, abychom měli jednou klid." Zprávu o dopisu tak dostalo kladenské gestapo. Gestapáci sedli do auta a vydali se k Aničce Maruščákové, na statek do Holous."
V této obci v domě Anny Maruščákové gestapo nic nenašlo. Anna Maruščáková byla zatčená a odvezena na služebnu gestapa v Kladně.

To vše se stalo během jednoho jediného dne.


4. 6. 1942
Až tento den zemřel v nemocnici protektor Heydrich. 4. 6. 1942 byl zatčen také Václav Říha, který se přiznal k tomu, že lhal, protože se bál ženy a tchýně. A proto se vydával za Milana. Gestapo již teď vědělo, že to vše je omyl a že jsou na falešné stopě.


10. 6. 1942
A znovu: 10. 6. 1942. To znamená až šest dnů po výslechu (kdy již gestapo vědělo o svém omylu, šest dnů po výslechu Václava Říhy, který se vydával za Milana a o kterém bylo jasné, že to vše dělal jen ze strachu před svou ženou) byla zcela zbytečně vypálena obec Lidice na Kladensku.

Každému určitě zní v uších jedno jediné slovo: P R O Č ?

Proč, když gestapo vědělo, že žádné stopy do Lidic nevedou?

Proč, když byla dementována všechna podezření již 4. 6. 1942?

V novinách Národní práce vyšel 12.června 1942 tento text (cituji):
"Praha, 10.června. Čtk - Úředně se oznamuje: Za pátrání po vrazích SS-Obergruppenführera Heydricha, byly zjištěny nezvratné poukazy, že obyvatelstvo obce Lidice u Kladna poskytovalo podporu a pomoc okruhu pachatelů, který přichází v úvahu. Příslušné důkazy byly zjištěny bez pomoci místního obyvatelstva, třebaže na věc bylo dotazováno. Stanovisko k atentátu, tímto projevené, je zdůrazňováno ještě dalšími činy Říši nepřátelskými, jakými jsou na příklad: nálezy protistátních tiskovin, skladišť zbraní a munice, illegální vysilačky a neobyčejně velkého množství zboží, jež podléhá řízenému hospodářství, a okolností, že v aktivních službách nepřátelských v zahraničí jsou obyvatelé jmenované obce.
Protože se obyvatelé této vesnice svou činností a podporou vrahů SS-Obergruppenführera Heydricha co nejhrubším způsobem provinili proti vydaným zákonům, byli dospělí muži zastřeleni, ženy dopraveny do koncentračního tábora a děti dány na náležité vychování. Budovy v obci byly srovnány se zemí a jméno obce bylo vymazáno."

Gestapo vědělo, že důkazy vedoucí k obci Lidice jsou dementovány. I tak byla tato obec vypálena. I tak byla v novinách vydána tato zpráva (viz výše). Jakoby nacisté chtěli, aby Lidická tragédie byla navždy spojována s atentátem na protektora. Jakoby nacisté chtěli něco maskovat. Proč? A co?

9. 6. končí takzvané keltské období jasu a měsíc hlohu.

10. 6. začíná měsíc dubu a čas koní.DUB JAKO SYMBOL ...
(nechť je prosím tento odstavec brán raději jako důkaz velké shody náhod)

Dub je symbolem německého národa. V germánské mytologii je dub symbolem odvahy a dlouhověkosti. Je zasvěcen bohu Thorovi. Nemusím ani připopínat, že dubová ratolest je i na některých německých řádech. Harmonické vztahy dubu jsou exempli causa se živlem ohně (vypálená obec), rodem mužským (vojsko), s barvou tmavě hnědou a černou (uniforma SS). Harmonický vztah je též s ptákem: orlem (znak orla na uniformách). Dub je též spojován v lidové magii se spojováním se se světem na druhém břehu (evokace nadčlověka). Dub umožňoval vstup do zásvětí. Lavenderová a Franklinová uvádějí ve své knize Magické rostliny (cituji): "Název dubu v ogamové abecedě "Duir" nemá spojení pouze se slovem "door" (dveře), ale také se základem slova "druid" neboli jinými slovy, druid byla osoba s moudrostí dubu".

Dveře...

Dveře do jiného světa?

Chtěli snad nacisté otevřít dveře skrze rituál vypálení Lidic?

(Zajímavé jsou i další vztahy dubu a božstev e.c. Odin, Zeus, Jupiter, Nephthys, Hor, Pan, Pluto, Artemis, Hekaté, Dagda, ale také i Jehova a Alláh)


NACISTÉ A ZVÍŘATA: SYMBOL KONĚ
(... další náhoda?)

"Němý druh a věrný pomocník, který plní každou povinnost až do posledního dechu - to je náš druh ve zbrani, kůň."
(Norman H., Kriegeskomerad Pferd, Berlín 1938)

U nacistů nebyla pouze orientovanost na germánské mýty, ale i na mýty keltské. Kůň byl velkým symbolem v keltských mýtech: Symbol elity, vznešenosti, krásy, rychlosti, sexuální vitality, odvahy etc. Miranda Greenová v knize Keltské mýty píše (cituji):
"Tento tvor (kůň) se stal v keltské společnosti symbolem elity vznešených válečníků, rytířů. Mnohé kulty byly spojovány s koňmi: váleční bohové, například Mars Corotiacus v suffolkském Martleshamu, bývali v ikonografii zobrazováni na koňském hřbetu; také existují důkazy, že kůň byl vnímán jako sluneční zvíře."UDAVAČ NEBO AGENT?
Jak jsem uvedl výše, udavač Jaroslav Pála byl členem fašistické organizace Vlajka. Je otázkou, jestli Jaroslav Pála nebyl ještě něco více - například agent, který byl nasazen do celé této anabáze kolem krvavého rituálu v Lidicích. Berte to prosím jen jako pouhou spekulaci: Neměl Jaroslav Pála za úkol zveřejnit dopis, pod vlivem kterého by široká veřejnost věřila tomu, že stopy od atentátu na protektora vedou právě do Lidic? I když se to zdá možná pravděpodobné, tak se jedná pouze o mou spekulaci, která není podložena důkazem. Důkazem, který by potvrzoval napojení udavače na SS a nebo na okultní společnosti tehdejšího Německa. Jediné, co je známo, je fakt, že udavač Pála byl členem fašistické Vlajky.
(pokračování)
Jaroslav Demeter Ptáček
Použitá literatura:
Tiskovina Národní práce ze dne 12.června 1942;
Dr. Thomas Roder, Volker Kubillus: Muži za Hitlerem (Votobia 2000);
Lavenderová, Franklinová: Magické rostliny (Volvox Globator 1999);
Norman H.: Kriegeskomerad Pferd (Wilhem Limpert, Berlín 1938);
Boria Sax: Zvířata v třetí říši (nakladatelství Dokořán 2003);
Adolf Hitler: Mein kampf očima dneška (nakladatelství KMa 2007);
Otomar Dvořák: Největší české záhady (nakladatelství XYZ 2007);
Miranda Greenová: Keltské mýty (nakladatelství KMa 2006);
Josef Veselý: Magie (Vodnář 2002);
Pauwels, Bergier: Jitro kouzelníků (nakladatelství XYZ 2004);
Shelley Klein: Nejkrutější tajné společnosti v dějinách (ALpress 2006);
Miroslav Gregorovič: Kapitoly o Českém fašismu (nakladatelství Lidové noviny 1995);
Jeremej Parnov: Luciferův trůn (nakladateství Svoboda 1989);
Ondřej Muller, Irena Tatíčková: Rok do kapsy (Albatros 2003);
Joachim C. Fest: Hitlerova kariéra (válečný dokument);
Joachim C. Fest: Hitler (vydavatel neuveden);
Časopis Reflex 23/2002
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.