ŠIVA

14. března 2008 v 15:19 | Jaroslav Demeter Ptáček |  MÝTY A LEGENDY
Mýty, pověsti a legendy jsou součástí mnoha kultur. Většinou v nich hrají velkou úlohu postavy bohů a polobohů a nebo lidských hrdinů, kteří se po nějakém převratném skutku stanou bohem. Je však otázka, proč v některých legendách vystupuje takové množství bohů, když většina náboženských směrů věří pouze v jediného boha. Některé názory tvrdí, že je to určitá alegorie, která měla vysvětlovat lidem bez vzdělání to, jak vznikl tento svět a jak funguje - a to se mnohdy vysvětlovalo pomocí všech těch bůžků, které dnes mají sochy snad po celém světě. A v této rubrice vám budeme tyto postavy stručně představovat
Takže dnes několik řádků o hinduistickém bohu, který má jméno Šiva, který nemá svůj význam pouze v klasickém hinduismu, ale například i v Kámasutře nebo i v "marihuanové kultuře".

DALŠÍ JMÉNA UŽÍVANÁ V JINÉM KRAJI ČI V JINÉ DOBĚ
MAHADÉVA neboli Velký bůh;
NATARÁDŽA neboli Pán tance;
BHAIRAVA neboli Děsivý;
HARA neboli Ničitel;
JÓGAPATI neboli Pán jógy;
PAŠUPATI neboli neboli Pán dobytka;
etc.

Šiva je považován za tvořivé i ničivé božstvo. Na některých místech Indie je považován za hlavního boha, za boha tance, někde dokonce za boha Bhangu (viz níže).
TANČÍCÍ ŠIVA
Šiva je asi nejčastěji zobrazován na podstavci v kruhu na kterém jsou plameny. Snad kadý již tohoto tančícího Šivu v podobě bronzové sochy (takzvaná vzdušná socha) na které představuje Šiva "pána tance" neboli "tančícího Šivu", někdy někde viděl. Původ tohoto zobrazení je v takzvaném "tanci blaženosti" tohoto boha, který se údajně odehrával na místě zvaném ČIDAMBARAM. Ta úplně první socha (dle které se i v dnešní době dělají a prodávají sošky tohoto boha) vznikla pravděpodobně až v roce 1100 našeho letopočtu a je vystavena v Tamilnádu.
ŠIVA LOVEC
Na nástěnné malbě od K. G. M. Muthua je Šiva znázorněn jako lovec, který se připravuje zamířit na nádobu obsahující semena stvoření (nádoba, džbán, takzvaná Kumbha).Tato nádoba je symbolem lingamu (neboli symbolem boha Šivy, chcete-li symbolem pohlavního údu). Kumbha je též symbolem plodnosti a říká se, že v tomto džbánu jsou obsaženy zárodky všech živých i neživých bytostí vesmíru. Tento džbán (i tento lingam) je metaforou vesmíru naplněného energií. Často se nejen na oltářích objevuje lingam na který kape voda. Vlhký penis je totiž symbolem budoucího života, stále trvající energie.
ŠIVA SE SVOU MANŽELKOU
Na reliéfu ze třináctého století (Konárak, Orisa) je zobrazen Šiva, který je zahleděn do své manželky, přičemž jsou obklopeni "bůžky" a stoupenci. Na podstavci je zobrazena "lví bohyně" a býk.
ŠIVA MEDITUJÍCÍ
Podobně jako Buddha je i Šiva zobrazován v lotosovém sedu jak medituje. Většinou je na těchto sochách zobrazován se dvěma páry rukou. V rukách drží například trojzubec, luk, bubínek, provaz se smyčkou, železnou tyč s lebkou, ohnivou kouli a tak podobně.
ŠIVA MAJÍCÍ MODRÝ KRK
Toto zobrazení má připomínat jeden mýtus, ve kterém bůh Šiva pil mořskou vodu, která je otrávena jedem. Tento skutek provedl Šiva proto, aby zachránil všechny živé tvory.

NĚKTERÉ DALŠÍ SYMBOLY ŠIVAISMU
LINGAM
Lingam představuje genitálie muže. Falus (penis, pohlavní úd), který je v šivaismu považován za symbol života, za symbol pokračujícího života, za symbol jenž dává zárodek nového života etc. Na oltářích, ale i v zahradách šivaistů jsou časté sochy (oválné kameny), které mají symbolizovat lingam. Často je tento kámen vlhčen tak, že je na něj pomocí umělého koryta zaveden pramínek vody. Někdy je tento kámen poléván vodou. Toto polévání lingamu symbolizuje spojení falu se ženským lůnem.
DAMARA
Damara je bubínek, který drží na některých sochách a obrazech bůh Šiva. Damara by měla symbolizovat rytmus života, rytmus světa resp. rytmus vzniku a zániku světa.
OHNIVÁ KOULE
Ohnivá koule, kterou občas drží Šiva, je symbolem destruktivního důsledku stvoření.
LINGÁJATA
Lingájata je šivaistická sekta, která byla založena pravděpodobně ve dvanáctém století. Tato sekta je převážně rozšířena v jižní Indii. Její členové se poznají dle toho, že mají na krku zavěšen symbol lingamu, popřípadě mají na krku zavěšenu krabičku ve které je tento symbol. Používají ho k meditaci.
NÁNDIN A KÁMASÚTRA
Nándin (neboli jásavý) je jméno býka, který má bílou barvu a je "vozem" boha Šivy. Nandin je zmíněn i ve známe Kámasútře (aneb poučení o rozkoši): " ... a Nandin, uctívač Šivův, vyložil zvlášť v tisíci článcích poučení o rozkoši ... " Toto poučení o rozkoši od Nándina zkrátil Švetakétu Uddálakovec na pětset článků. V samotné Kámasútře najdeme několik jmen "zkracovatelů" tohoto poučení. Tím se celé poučení o rozkoši "rozpadlo" jen na několik spisů. tyto spisy shrnul Vátsajájana a sepsal knížku" Poučení o rozkoši neboli Kámasútru". Takže samotná Kámasútra je jen zlomkem toho, co vyložil Nándin.
BHÁNG
Též čaras neo marihuana. Čaras je vlastně hašiš, který není vymlacován, ale "stírán" rukou s nebo i tak, že se stádo dobytka zažene do konopného pole a pak se "setře" ze srsti dobytka THC pryskyřice. Šiva tancuje omámen THC, konopnou pryskyřicí, přičemž má rozcuchané vlasy ve kterých má často zamotané hady. Okolo krku je ozdoben náhrdelníkem z lebek.
GANI
Pomocníci boha Šivy, kteří ho doprovázejí na jeho cestách. Gani údajně sídlí na okraji civilizace a "svádí" lidi k tomu, aby se uvolnili od takzvané civilizace a založili řád uctívající Šivu.
DOBA UCTÍVÁNÍ
Pravděpodobně od 300 před naším letopočtem až do současnosti.

MÍSTA UCTÍVÁNÍ
Chrámy ve městě Tamilnádu (chrám Kumbhakónamu, chrám Banapuríšvary etc), Varanásí etc. Nechá se říct, že památky tohoto boha najdeme téměř v celé dnešní Indii. Dnes je Šiva uctíván v mnoha chrámech i mimo Indii a to nejenom v Asii, ale i v Evropě, Americe, Austrálii.

Připravil: Jaroslav Demeter Ptáček
Foto: Petr Tousek
Použitá literatura:
Vátsjána Mnich: Kámasútra aneb poučení o rozkoši (Státní zdravotnické nakladatelství Praha 1969);
Michael Jordan: Encyklopedie bohů (Volvox Globator 1997);
Anna L. Dallapiccolová: Hindské mýty (KMa 2006)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.