SIBYLA ZE SÁBY A KONEC SVĚTA?

14. března 2008 v 19:21 | Jaroslav Demeter Ptáček |  HISTORIE
Sibyla vlastně není jméno, ač je psáno často s velkým písmenem na začátku. Sibyla je slovo označující věštkyni. Tudíž je třeba rozlišovat různé Sibyly a nezaměňovat je.

DALŠÍ JMÉNA A SYNONYMA UŽÍVANÁ V JINÉM KRAJI ČI V JINÉ DOBĚ
SIBYLA JUDEJSKÁ;
SIBYLA SEMITSKÁ (byla s ní ztotožňována, ale není jasné, jestli to byla skutěčně tatáž osoba);
SIBYLA CHALDEJSKÁ (byla s ní ztotožňována, ale není jasné, jestli to byla skutěčně tatáž osoba);
SIBYLA MICHALDA (či královna Michalda - byla s ní ztotožňována, ale není jasné, jestli to byla skutěčně tatáž osoba);
ŠEBA (či královna Šeba)
SABBE, SIBYLA SABBE, SAMBETE;
BILKIS (jméno pro královnu ze Sáby, které je používáno v jemenských legendách);
BALKIS (taktéž jméno pro královnu ze Sáby, které je používáno v jemenských legendách);

SÁBA, ŠEBA
Otázkou je, kde se nacházela Sába? O tomto faktu můžeme jen spekulovat, protože informací je jen minimum. Několik zdrojů se shoduje, že Sibyla přišla z Egypta (či od Egypta či přes Egypt). Právě proto je často označována za Sibylu Egyptskou. Spisovatel Kosidowski píše o království Šeba, které obchodovalo s kořením s Mezopotámií. O tom se údajně píše i v asyrských dokumentech z osmého století před naším letopočtem. Josefus Flavius (viz poznámka *1) tvrdil, že Sibyla pocházela z království, které leželo za Egyptem a proto musela přejít přes Egypt. Katarzyna Zamarska píše o tom, že Sibyla mohla pocházet od Rudého moře. Dále se Zamarska domnívá, že se království Sába nenachází v Egyptě, ale někde u Egypta a dodává, že tuto úvahu potvrzuje i středověký cestovatel a geograf Al Masudi. Ovšem pojem "u Egypta" se nemusí omezovat jen na okolí Egypta. To, že šla přes Egypt, by mohlo nahrávat spekulacím o tom, že Sibyla (královna ze Sáby) je totožná se Sibylou Kúmskou. Ale podívejme se, co o Sábě píše Zamarska, cituji:
" ... to byl pravý ráj plný hájů, kanálů, hor a řek. Tento ráj obýval šťastný lid obdařený všemi kladnými vlastnostmi, dobrotou, pohostinností a spravedlností. Krása povah jeho obyvatel šla ruku v ruce s nesmírným bohatstvím země, která oplývala kořením, myrhou, kadidlem, drahým kamením, slonovinou a množstvím zásob zlata a stříbra ... "
O Sábě píše i Kosidowski, cituji:
"Obyvatelé se zabývali především úpravou různých druhů koření, které vyváželi do okolních zemí. "
Některé zdroje uvádějí, že po archeologickém bádání v devatenáctém století našeho letopočtu, se našlo v říceninách obrovského města v horách nad Rudým mořem několik kamenných úlomků. A na těchto úlomcích se našel nápis Šeba. Ovšem stejně tak, jako dnes najdeme odhozenou plechovku od amerického piva v Indii, tak mohl být předmět s nápisem Šeba z jiné části světa. V té době se cestovalo sice pomaleji než dnes, ale cestovalo se a obchodovalo se.

SIBYLA DCERA
Není zcela jasné to, čí dcerou byla královna ze Sáby, stejně tak jako není zcela jasné to, kde byla Sába. U Hebrejců žijících mimo Palestinu, byla tato žena pokládána za dceru otce Berosse (který byl údajně Hebrejec nebo Babyloňan) a matky Erimante. Toto tvrdí Pausanias (viz poznámka *2) a taktéž Justinián (viz poznámka *3)

SIBYLY
Jak již jsem naznačil výše, byla Sibyla ze Sáby spojována se Sibylou Kúmskou. Nejspíš se však jedná o dvě rozdílné ženy, protože neodpovídají data. Sibyla ze Sáby žila pravděpodobně mnohem dříve, než žila Sibyla Kúmská, protože jinak by se nemohla sejít s králem Šalamounem, který vládl od roku 970 před naším letopočtem do roku 931 před naším letopočtem. Sibyla Kúmská žila pravděpodobně však až kolem roku 760 před naším letopočtem (různé zdroje však uvádějí různá data). Budeme-li postupovat logicky, tak se Sibyla Kúmská musela narodit před založením města Kúmé neboli Kýmé. To bylo založeno v roce 757 před naším letopočtem.

SIBYLA A PROROCTVÍ
Nevím jestli by se měla proroctví královny ze Sáby brát opravdu jako nějaké nadpřirozené proroctví z jiného světa. Myslím si, že tato královna byla pouze velice pozorná žena mající velkou inteligenci. Spíš bych místo "proroctví" použil slova "analýza". I když tato analýza nemohla být tak přesná jako kdyby ji Sibyla dělala dnes, když je svět tak dokonale mediálně propojen. Před koncem světa (dle královny ze Sáby) lidé budou mít sklony k závisti, budou toužit po větším zisku, dají se slepě unášet módou, budou stále měnit účes a barvu vlasů, šaty etc. Myslím si, že pokud se podíváme do minulosti, tak zjistíme, že toto jsou vlastnosti lidí již po stovky let. Takže proč již konec světa nepřišel před několika sty lety? A nebo že by přišel a nikdo si toho zatím nevšiml?

Poznámky textu
(*1) Josephus či Josephus (37/38 Jeruzalém - kolem 100 Řím), původním jménem Josef ben Mattijahú byl židovský kněz, učenec a historik, který zanechal významné poznámky o první židovské válce v letech 66-70. Své jméno Flavius si Iosephus přibral podle rodového jména císaře Vespasiana (citováno Wikipedie http://cs.wikipedia.org )
(*2) Pausanias byl řecký cestovatel a zeměpisec, který žil v druhém století našeho letopočtu.
(*3) Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus neboli Justinián I. byl Byzantský císař (483 - 565 naeoho letopočtu).

Jaroslav Demeter Ptáček
Použitá literatura:
Katarzyna Zamorska: Svět podle Sibyly (Nakladatelství Alpress 2004);
Zenon Kosidowski: Opowieści biblijne (1963);
Zenon Kosidowski: Opowieści ewangelistów (1979);
Jan Padych: Historie Sibyl (Moravskoslezský večerník - 20.4.1991).
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 mojestarosti mojestarosti | Web | 19. března 2011 v 20:57 | Reagovat

článek :) super

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.